Chi tiết sản phẩm

  • Kiểm tra phân tích môi trường

Kiểm tra phân tích môi trường

Danh Mục:  

Sản phẩm

liên hệ

Lượt truy cập:

3014

Chi tiết sản phẩm

Thành phần gas

Phạm vi chuẩn nồng độ

Khí nền

(SO2)

0.5 - 50 ppm

N2, or Air

51 - 250 ppm

251 ppm -1%

(NO)

0.1 - 50 ppm

N2, or Air

51 - 5000 ppm

(H2S)

0.5 - 1000 ppm

N2, or Air

1000 - 100%

(CO)

1 - 30 ppm

N2, or Air

31 - 500 ppm

501 ppm - 10%

11 - 50%

(CO2)

0.1 - 50 ppm

N2, or Air

51 - 1000ppm

1001 ppm - 16%

(Cl2)

1 - 1000 ppm

N2, or Air

(NO2)

1 - 1000 ppm

N2, or Air

(Đ o lường chất lượng không khí )

Benzen (75mg / m 3), toluene (150mg / m 3), ethylbenzene (150mg / m 3) của p-xylen (150mg / m 3), m-xylen (150mg / m 3) o-xylen (150mg / m 3), styrene (150mg / m 3)

N2, or Air

 Qui cách đóng gói: Nén trong chai thép loại 10L, áp suấ từ 120 bar đến 137 bar, Valve QF21A.

báo giá xây nhà: giá xây nhà 2018  - giá thép xây dựng : báo giá thép hôm nay - khách sạn sài gòn : http://khachsansaigon.com.vn/ - mái xếp bình dương : mái xếp bình dương  - cung cấp bạt giá rẻ : bạt che thùng mui xe tải | Thuốc lá điện tử IQOS Việt Nam : http://www.iqosvietnam.net/iqos.html

Sản phẩm cùng loại

Khí Tinh Khiết / Pure...

Oxygen 5.0; Nitrogen 6,0;...